Đầu tư năng lượng

Đầu tư năng lượng

Đầu tư thủy điện: 

Trong lĩnh vực đầu tư năng lượng, PC1 Group khẳng định năng lực đầu tư chuyên nghiệp với nguồn lực sẵn sàng, quy trình quản lý chuyên nghiệp, công nghệ tiên tiến, luôn luôn kiểm soát chất lượng và tiến độ. Đến nay, PC1 Group đã vận hành thành công 7 nhà máy thủy điện có tổng công suất lên đến 170 MW, với tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng.

Đầu tư điện gió:

Cùng với các nhà máy thủy điện đã và đang đầu tư, đến nay PC1 Group tiếp tục phát triển các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió tại các khu vực có lợi thế, mục tiêu công suất phát điện đạt 744 MW vào năm 2025, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu năng lượng sạch của quốc gia.

Hiện tại, PC1 Group đang đầu tư 3 dự án điện gió: Dự án điện gió Liên Lập , Dự án điện gió Phong Huy, Dự án điện gió Phong Nguyên cùng công suất 48MW tại Quảng Trị.